We are a public center for research in terrestrial ecology, global change and the analysis of the territory that pursues excellence in knowledge generation and transfer, methodology development, innovation, training and dissemination. Our center has more than 200 scientific, technical and administrative staff from different countries, working together for the progress of an environmental research of excellence.

We work to ensure a fair and transparent recruitment, to promote equal opportunities and to improve the evaluation procedures.

We have received the HR Excellence in Research award from the European Commission, which shows the commitment of our center with the transparency of the recruitment procedures, based on merit and ability, and promoting attractive working conditions, in accordance with the European Charter for Researchers and the European Code of Conduct for the recruitment of researchers.

Vacancies Hub

Offer ID: 20-017-29722
Offer period: 
29 Apr 2020 to 11 May 2020
Evaluation period

TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ PER ALS PROJECTES PHENOTANDEM I LET BCN

El CREAF precisa incorporar un tècnic o una tècnica, amb perfil de biòleg o biòloga especialista en comunicació científica, per a dos projectes consecutius: 1. Projecte PHENOTANDEM (“Harmonització de les Observacions de la Fenologia de la Vegetació per Teledetecció i Ciència Ciutadana”), amb ref. 2019/138/107688/MST, finançat per l’IHE Delft (Institute for Water Education), dins del projecte CSEOL (Citizen Science Earth Observation Lab) finançat per l'ESA. 2. Posteriorment, per al projecte LET BCN (“Creació i desplegament del Laboratori Metropolità d'Ecologia i Territori de Barcelona”), finançat per IERMB (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) i l’UAB (Universitat Autònoma de Barcelona). S’ofereix un contracte a jornada completa, que s’iniciarà previsiblement a mitjans de maig de 2020, amb durada fins a la finalització de les tasques als projectes indicats.

Offer ID: 20-016-94001
Offer period: 
3 Apr 2020 to 15 May 2020
Evaluation period

TALENT/GENDER OFFICER FOR SEVERO OCHOA PROJECT

CREAF seeks for a Talent/Gender Officer to work full-time on the SEVERO OCHOA program (2018 SEVERO OCHOA Excellence Centers, ref. CEX2018-000828-S, from the Agencia Estatal de Investigación). This contract is expected to start in September 2020, and will finish at the end of December 2023.

Offer ID: 20-012-94001
Offer period: 
25 Feb 2020 to 16 Mar 2020
Evaluation period

SCIENTIFIC COORDINATOR FOR SEVERO OCHOA PROGRAM

CREAF is seeking for a scientific coordinator, to work full-time on the SEVERO OCHOA program (2018 SEVERO OCHOA Excellence centers, ref. CEX2018-000828-S, from the Agencia Estatal de Investigación). This contract is envisaged to start in May 2020 and end on December 2023.

Offer ID: 20-003-00951
Offer period: 
28 Jan 2020 to 5 Mar 2020
Evaluation period

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE

El CREAF precisa incorporar un administrativo o administrativa contable para formar parte del Depertamento de Administración del Centro.

Offer ID: 20-015-03694
Offer period: 
6 Mar 2020 to 16 Mar 2020
Resolved

POST-DOCTORAL RESEARCH ASSOCIATE ON ECOMETABOLOMICS FOR FUTURE-ARTIC PROJECT

CREAF seeks for a post-doc profile to the project FUTURE-ARTIC (A glimpse into the Arctic future: equipping a unique natural experiment for next generation ecosystem research), funded from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme. The contract will be full-time (37,5h per week), is expected to start in April 2020, and will finish at the end of the tasks required for the project.

Offer ID: 20-013-07686
Offer period: 
5 Mar 2020 to 16 Mar 2020
Resolved

RESEARCH TECHNICIAN FOR PHUSICOS PROJECT

CREAF is seeking for a high specialized technician, to work for the PHUSICOS project ("'According to nature' - Solutions to reduce risk in mountain landscapes"), Grant Agreement (GA) No. 776681, H2020-SC5-08-2017 program, funded by the European Commission. The contract is envisaged to start next September, and will last until the end of the tasks detailed below (six months are expected).

Offer ID: 20-014-15715
Offer period: 
5 Mar 2020 to 16 Mar 2020
Resolved

TÉCNICO/A DE CAMPO Y LABORATORIO EXPERTO/A EN SUELOS PARA EL PROYECTO NEWFORLAND

El CREAF necesita incorporar un técnico o una técnica de campo y laboratorio para el estudio de parcelas forestales en los términos de propiedades edáficas, secuestro de carbono y fraccionamiento de carbono orgánico en el marco del proyecto NEWFORLAND (New Iberian Forests: ecological role and potential vulnerability under climate change), ref. RTI2018-099397-B-C22, financiado por MCIU/AEI/FEDER, UE. El contrato será a jornada parcial y se espera que comience en el mes de Abril de 2020 con una duración aproximada de 10 meses.

Offer ID: 20-011-35730
Offer period: 
21 Feb 2020 to 2 Mar 2020
Resolved

RESPONSABLE TÉCNIC/A PER AL PROJECTE BIGMOSQUITOBYTES

El CREAF precisa incorporar un responsable tècnic o una responsable tècnica pel projecte HR18-00336 - Community-Driven Big Data Intelligence to Fight Mosquito-Borne Disease, finançat per “La Caixa”. S’ofereix un contracte a jornada parcial, que s’iniciarà presumiblement dintre de la primera quinzena de març, i es prolongarà fins la finalització de les tasques al projecte.

Offer ID: 20-010-29722
Offer period: 
17 Feb 2020 to 27 Feb 2020
Resolved

POST-DOC RESEARCHER FOR PHENOTANDEM PROJECT

CREAF is seeking for a postdoctoral researcher, to work full-time on the PHENOTANDEM project (Harmonizing Remote Sensing and Citizen Science vegetation phenology observations), funded by the IHE Delft (Insitute for Water Education), in the CSEOL (Citizen Science Earth Observation Lab with ref. 2019/138/107688/MST project, and financed by ESA. This contract is envisaged to start in March 2020.

Offer ID: 20-009-29718
Offer period: 
14 Feb 2020 to 24 Feb 2020
Resolved

TECHNICIAN FOR COS4CLOUD PROJECT

CREAF is seeking for a technician, to work full-time on the COS4CLOUD project ("Co-designed Citizen Observatories Services for the EOS-Cloud), with ref. 863463, from the H2020 program, financed by the European Union. This contract is envisaged to start in March 2020.

Pages