COORDINADOR/A TÈCNIC/A PEL PROGRAMA SEVERO OCHOA

Offer period: 
14 Sep 2021 to 28 Sep 2021
Offer ID: 21-032-94003Evaluation period

El CREAF precisa incorporar un coordinador tècnic o una coordinadora tècnica, en el marc del programa Severo Ochoa (ref. CEX-2018-000828-S “Centro de Excelencia Severo Ochoa”, acreditación de la AEI, MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN).

S’ofereix un contracte de jornada parcial (50% jornada, 18,75h/setmanals), fins la finalització del programa al desembre de 2023, amb possibilitat de pròrroga per COVID-19. L’inici de contracte serà tan aviat com sigui possible entre octubre i desembre. El salari ofert és entre 16.764,91 i 18.120,17€ bruts anuals segons vàlua.

TASQUES A REALITZAR
- Fer un seguiment de les diferents accions que es desenvolupen al projecte Severo Ochoa.
- Realitzar reunions periòdiques amb els i les responsables de les diferents accions per valorar-les i rebre les seves propostes.
- Portar al dia la informació que es penja a l’apartat Severo Ochoa de la intranet del CREAF.
- Contribuir a definir i realitzar el càlcul dels indicadors de seguiment del projecte al llarg del temps, incloent tant els oficials inclosos a la convocatòria com d’altres que es determini que poden ser importants.
- Fer un seguiment dels comptes del projecte i de les previsions de despesa futura fins al final del mateix.
- Informar regularment a l’IP del projecte i de la comissió Severo Ochoa sobre els diferents aspectes del funcionament del mateix.
- Liderar la política de transparència del projecte Severo Ochoa i de vetllar perquè es compleixi.

REQUISITS NECESSARIS
- Grau/Llicenciatura en Biologia, Biologia Ambiental, Ciències Ambientals o equivalent.
- Experiència com a coordinador/a de projectes de recerca de l'àmbit del medi ambient, en convocatòries del Ministeri de Ciència i/o europeus.

CONDICIONS VALORABLES
- Nivell de formació de màster i/o doctorat en Biologia o similar.
- Experiència en transferència i disseminació de resultats de recerca.
- Experiència en gestió d’equips.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ
1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 28 de setembre de 2021, indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.

Send your application to: