El CREAF és un centre de recerca públic dedicat a l'ecologia terrestre i a l'anàlisi del territori, que produeix coneixements i metodologies per a la conservació, la gestió i l'adaptació del medi ambient al canvi global.

L'objectiu del centre és fer de pont entre el món acadèmic, les administracions i la societat, fomentant la sensibilització i l'intercanvi de coneixements en el nostre àmbit d'actuació, a nivell local, regional i global.

Situat al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, el centre es va fundar el 1987 com un consorci entre diverses administracions públiques, entitats de recerca i entitats de formació acadèmica.

 

 

 

La nostra investigació té un impacte global

El portfoli de recerca del CREAF és ampli i multidisciplinari. Integra els avenços de recerca fonamental amb contribucions importants en temàtiques ambientals de gran impacte socioeconòmic.

 

Missió, objectius i visió

El CREAF és un centre públic de recerca dedicat a l'ecologia terrestre, l'anàlisi territorial i el canvi global, que persegueix l'excel·lència en la producció i difusió del coneixement, a més de la innovació, el desenvolupament i la transferència de metodologies.  

 

Missió

El centre vol contribuir al coneixement sobre conservació i gestió del medi ambient i el territori, a més de l'adaptació al canvi ambiental a escala local, regional i global. Amb això busca ser un pont entre el món acadèmic, les administracions i la societat, i fomentar la sensibilització dins el seu àmbit d'actuació 

Objectius

 • Realitzar una investigació bàsica d'excel·lència, innovadora i líder, que pugui ser considerada un referent a nivell nacional i internacional.
 • Promoure una recerca aplicada, especialment en l'àmbit forestal, que contribueixi a la gestió i conservació sostenibles dels recursos i dels ecosistemes.
 • Desenvolupar eines conceptuals i metodològiques per facilitar la presa de decisions i millorar la gestió del medi.
 • Difondre de tots aquests coneixements científics i tecnològics mitjançant activitats de formació, assessorament i divulgació.

 

Visió

 • Realitzar una investigació i desenvolupament d'excel·lència que permetin augmentar el coneixement dels sistemes naturals i que siguin aplicables a la millora de la conservació i gestió del medi natural i del territori.
 • Aconseguir que el CREAF exerceixi un lideratge a nivell estatal i assoleixi un reconeixement creixent a escala internacional.
 • Posicionar el CREAF com a centre de referència en ecologia terrestre, anàlisi del territori i canvi global a la conca mediterrània.
 • Ampliar les sinergies entre la recerca científica i el desenvolupament tecnològic per fer front a les necessitats de gestió ambiental i planificació territorial de les administracions i el sector privat.
 • Ser un centre cada vegada menys dependent de la conjuntura política, amb una gestió eficient i una elevada capacitat d'obtenció de recursos, mantenint l'equilibri financer.
 • Estar conformat per un personal que comparteixi la missió del centre i sigui part activa en el compliment de la visió, amb una organització flexible que afavoreixi la col·laboració i la permeabilitat dels grups de recerca.
 • Ser més visible entre el col·lectiu científic, les administracions i la societat en general per tenir més pes en el debat i en la presa de decisions en temes ambientals.
 • Establir un marc de treball basat en l'ètica, la cooperació, la igualtat d'oportunitats i la responsabilitat ambiental.

Memòries anuals

Totes les activitats del CREAF (posició financera, relacions institucionals, projectes de recerca, publicacions científiques i divulgació, llista de personal, etc.) es recullen als nostres informes anuals. 

2019 annual report

Download PDF

2018 annual report

Download PDF

2017 annual report

Download PDF

2016 annual report 
Download PDF | View online
 

2015 annual report 
Download PDF | View online
 

2014 annual report 
Download PDF | View online
 

 

Història del CREAF

El CREAF va sa ser creat l'any 1987 per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Institut d'Estudis Catalans i la Generalitat de Catalunya, al qual, posteriorment, també s'hi va incorporar la Universitat de Barcelona i, darrerament, el Consell Superior d'Investigacions Científiques. És un centre adscrit a la UAB com a institut universitari dedicat a la recerca en l'àmbit de l'ecologia terrestre.

En motiu del vint-i-cinquè aniversari del CREAF es van produir una sèrie de videoclips curts que resumeixen la història del centre i les seves fites més importants.

Per poder veure tot aquest material i conèixer de prop la història del CREAF us convidem a visitar el nostre timeline