El CREAF és un centre de recerca públic dedicat a l'ecologia terrestre i a l'anàlisi del territori, que produeix coneixements i metodologies per a la conservació, la gestió i l'adaptació del medi ambient al canvi global.

L'objectiu del centre és fer de pont entre el món acadèmic, les administracions i la societat, fomentant la sensibilització i l'intercanvi de coneixements en el nostre àmbit d'actuació, a nivell local, regional i global.

Situat al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, el centre es va fundar el 1987 com un consorci entre diverses administracions públiques, entitats de recerca i entitats de formació acadèmica.

 

 

 

La nostra investigació té un impacte global

El portfoli de recerca del CREAF és ampli i multidisciplinari. Integra els avenços de recerca fonamental amb contribucions importants en temàtiques ambientals de gran impacte socioeconòmic.

 

Missió, objectius i visió

El CREAF és un centre públic de recerca dedicat a l'ecologia terrestre, l'anàlisi territorial i el canvi global, que persegueix l'excel·lència en la producció i difusió del coneixement, a més de la innovació, el desenvolupament i la transferència de metodologies.  

 

Missió

El centre vol contribuir al coneixement sobre conservació i gestió del medi ambient i el territori, a més de l'adaptació al canvi ambiental a escala local, regional i global. Amb això busca ser un pont entre el món acadèmic, les administracions i la societat, i fomentar la sensibilització dins el seu àmbit d'actuació 

Objectius

 • Realitzar una investigació bàsica d'excel·lència, innovadora i líder, que pugui ser considerada un referent a nivell nacional i internacional.
 • Promoure una recerca aplicada, especialment en l'àmbit forestal, que contribueixi a la gestió i conservació sostenibles dels recursos i dels ecosistemes.
 • Desenvolupar eines conceptuals i metodològiques per facilitar la presa de decisions i millorar la gestió del medi.
 • Difondre de tots aquests coneixements científics i tecnològics mitjançant activitats de formació, assessorament i divulgació.

 

Visió

 • Realitzar una investigació i desenvolupament d'excel·lència que permetin augmentar el coneixement dels sistemes naturals i que siguin aplicables a la millora de la conservació i gestió del medi natural i del territori.
 • Aconseguir que el CREAF exerceixi un lideratge a nivell estatal i assoleixi un reconeixement creixent a escala internacional.
 • Posicionar el CREAF com a centre de referència en ecologia terrestre, anàlisi del territori i canvi global a la conca mediterrània.
 • Ampliar les sinergies entre la recerca científica i el desenvolupament tecnològic per fer front a les necessitats de gestió ambiental i planificació territorial de les administracions i el sector privat.
 • Ser un centre cada vegada menys dependent de la conjuntura política, amb una gestió eficient i una elevada capacitat d'obtenció de recursos, mantenint l'equilibri financer.
 • Estar conformat per un personal que comparteixi la missió del centre i sigui part activa en el compliment de la visió, amb una organització flexible que afavoreixi la col·laboració i la permeabilitat dels grups de recerca.
 • Ser més visible entre el col·lectiu científic, les administracions i la societat en general per tenir més pes en el debat i en la presa de decisions en temes ambientals.
 • Establir un marc de treball basat en l'ètica, la cooperació, la igualtat d'oportunitats i la responsabilitat ambiental.

Memòries anuals

Totes les activitats del CREAF (posició financera, relacions institucionals, projectes de recerca, publicacions científiques i divulgació, llista de personal, etc.) es recullen als nostres informes anuals. 

2020 annual report

Download PDF

 
 

2019 annual report

Download PDF

2018 annual report

Download PDF

2017 annual report

Download PDF

2016 annual report 
Download PDF | View online
 

2015 annual report 
Download PDF | View online
 

2014 annual report 
Download PDF | View online
 

 

Història del CREAF

El CREAF va sa ser creat l'any 1987 per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Institut d'Estudis Catalans i la Generalitat de Catalunya, al qual, posteriorment, també s'hi va incorporar la Universitat de Barcelona i, darrerament, el Consell Superior d'Investigacions Científiques. És un centre adscrit a la UAB com a institut universitari dedicat a la recerca en l'àmbit de l'ecologia terrestre.

En motiu del vint-i-cinquè aniversari del CREAF es van produir una sèrie de videoclips curts que resumeixen la història del centre i les seves fites més importants.

Per poder veure tot aquest material i conèixer de prop la història del CREAF us convidem a visitar el nostre timeline