935813008
Oficina: C5/1106

Sóc Biòloga i doctorada en Ecologia. En general m’interessen les interaccions i feedbacks en el sistema planta-sòl-atmosfera. En particular, m’agradaria entendre com les relacions planta-sòl regulen els cicles biogeoquímics en ecosistemes terrestres i els efectes que els canvis globals poden tenir en aquestes relacions. 

Al doctorat i postdoctorat vaig estudiar l’intercanvi de CO2 i Compostos Orgànics Volàtils (COVs) entre el sòl i l’atmosfera en diferents ecosistemes. L’objectiu general era valorar l’impacte de les emissions de COVs del sòl en la química atmosfèrica i el l’ecologia del sòl i investigar les seves respostes a les condicions climàtiques més eixutes i càlides que es preveuen a la regió Mediterrània. 

Actualment estic molt interessada en entendre el paper de les plantes en la formació, funcionament i estequiometria de les comunitats microbianes del sòl i, per tant, en la dinàmica del carboni, nitrogen i fòsfor del sòl.  El meu treball d’investigació actual combina experiments en laboratori, on estudiem la dinàmica de la transferència de carboni en el sistema planta-sòl i les seves respostes a la sequera, fent servir tècniques amb isòtops estables, i experiments en el camp, on estudiem les respostes de l’activitat microbiana del sòl a la fertilització amb nitrogen, sequera i escalfament en ecosistemes Mediterranis.

 

Recent publications under CREAF affiliation