935814671
Oficina: C5/1100

Soc doctor en Ciències Biològiques (UAB, 1996) i investigador del CREAF des de 1998.

La meva recerca se centra en l’estudi dels boscos i en especial dels factors i processos que determinen la seva dinàmica natural en gradients ambientals i davant pertorbacions (ex. incendis, sequera o herbivoria). Per això m’interessen processos com la variabilitat en la producció de llavors, l’efecte d’interaccions positives o negatives amb animals (depredació o dispersió de llavors i herbivoria) i, finalment, l’establiment de plançons o la rebrotada.

Com que els boscos es troben exposats a un ràpid canvi global (climàtic, de canvis d’usos, de fragmentació o expansió de l’hàbitat), intento que aquesta recerca contribueixi a desenvolupar uns gestió forestal més efectiva i adaptada a aquests nous i incerts escenaris ecològics. La major part dels estudis els realitzo en boscos Mediterranis i boscos tropicals secs.

 

Interessos

Ecologia de la dispersió i depredació de llavors, Gestió de la regeneració natural post-pertorbacions (incendis, sequera, herbivoría), Canvis dels usos del sòl i expansió dels nous boscos.