935811465
Oficina: C5b/030

Sóc catedràtic d’edafologia i química agrícola de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La meva recerca s’ha centrat en l’estudi de la matèria orgànica del sòl, especialment de les substàncies húmiques, i en l’aplicació de residus orgànics per regenerar sòls degradats. He treballat en les possibilitats d’aprofitament de fangs de depuradores urbanes o de composts en la rehabilitació de pedreres i terrenys denudats. Així mateix he investigat els riscos de contaminació associats a aquests residus orgànics i els seus efectes sobre l’activitat biològica del sòl.

Actualment m’interessa el coneixement dels mecanismes d’estabilització del carboni orgànic en els sòls i les diferents maneres de segrestar carboni en forma estable, com la utilització de biocarbó (biochar).

Interessos

Funcionament dels sòls, Sòls i canvi global, Noves tecnologies d'estudi dels sòls

Interaccions matèria orgànica del sòl, Segrest de carboni en el sòl juntament amb la valorització de biomassa i biocarbó (biochar), Efectes de l’aplicació de residus orgànics en l’activitat biològica del sòl

Protecció de sòls i restauració ecològica, Rehabilitació de terrenys degradats, Protocols d’avaluació ambiental de les restauracions, Valorització de residus orgànics en rehabilitació d’espais degradats, Disseny de tecnosòls

Recent publications under CREAF affiliation