935812934
Oficina: C5b/-108

Com a estudiant de màster als Estats Units (UC Davis), vaig treballar en modelitzar les onades de calor amb un model meteorològic regional centrat en el paper de la humitat del sòl en la modelització d’onades de calor gràcies a la meva integració al Programa d’Estiu d'Estudiants de Postgrau de la NASA on vaig passar dos mesos al NASA GSFC.

Durant el meu doctorat, en què vaig calibrar un LSM per a un cultiu de canya de sucre, els meus primers resultats van mostrar els límits de les tècniques habituals de calibració. Vaig decidir que calia orientar el projecte cap a una anàlisi de la sensibilitat i la incertesa dels paràmetres. La meva principal conclusió a partir de l'anàlisi va ser que els paràmetres estaven en l'origen del 30 % de la incertesa en les simulacions de biomassa, amb una gran variabilitat correlacionada amb variables climàtiques. Aquest treball va acabar desembocant en el meu interès actual per la modelització de trets. Durant el posterior post-doc, em vaig formar en ciències forestals, encarregant-me de desenvolupar un model empíric dels recursos forestals de França. També vaig participar activament en l’esforç grupal per desenvolupar el model ORCHIDEE-Can, una versió millorada del model ORCHIDEE basat en el procés ajustat per incloure característiques forestals necessàries per simular les interaccions de gestió forestal i clima.

Des del 2014 soc experta associada al Carbon Forest and Wood Club del think tank I4CE a París, proporcionant coneixements sobre ciències del bosc i del clima rellevants per a les parts interessades i els responsables polítics.

Em vaig incorporar al CREAF amb la beca Marie Curie (individual fellowship) per a l’apassionant projecte M-TRAIT. Aquest projecte que dirigeixo ​​pretén desenvolupar un enfocament basat en trets d’hidràulica d’arbres aplicable als models de superfície terrestre per simular la resposta fisiològica dels boscos a sequeres més freqüents en el futur.

 

Recent publications under CREAF affiliation