935813008
Oficina: C5/1106

Soc Doctor en Física per la Universitat de València (UV, 2008). He estat investigador a la Unitat de Teledetecció-UV (2008-2010), EMMAH-INRA (Avinyó, França, 2010-2013) i la Unitat d’Ecologia Global-CREAF (des de 2013). Actualment soc investigador principal (IP) al CREAF dels programes de la Unió Europea Copernicus Global Land Service (C-GLOPS1) i Copernicus Climate Change Service (C3S).

La meva recerca se centra en el desenvolupament i validació d’algorismes per estimar variables biofísiques de la vegetació amb teledetecció –des de satèl·lit fins a aeronaus no tripulades–, canvi global, estudi de la dinàmica vegetació-clima, i fenologia.

He participat en més de 30 projectes d’investigació nacionals y europeus amb finançament públic i privat. He estat IP dels projectes LONGLOVE, AgriUAV, GIO-GL, C-GLOPS1 i C3S. He dirigit 4 tesis doctorals.

Soc autor de més de 30 articles en revistes SCI.

Soc editor de les revistes Remote Sensing i Frontiers in Forests and Global Change.