El màxim òrgan de govern és el Consell de Govern en el qual hi són representats la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB), l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), la Generalitat de Catalunya mitjançant quatre departaments: Territori i Sostenibilitat (DTES), Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DARP), Economia i Coneixement (DEC) i Interior (DI) i la Institució de Centres de Recerca de Catalunya (CERCA). El President del Consell de Govern és el Conseller de Territori i Sostenibilitat i el Director del CREAF n'és el Secretari.

La Comissió Executiva és nomenada pel Consell de Govern i està formada i representada per la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES), Departament d'Empresa i Coneixement (DEMC) i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP); la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); la Universitat de Barcelona (UB); i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). Aquesta Comissió Executiva dur a terme els acords adoptats en Consell de Govern i és el responsable de supervisar les activitats de recerca, aprovar els fons operatius i assegurar que es compleixin els objectius anuals.

 

Òrgans de Govern

El Consell de Govern designa la persona encarregada de la Direcció del CREAF, que té àmplies competències per dur a terme les seves funcions de gestió i administració del centre i del seu personal. La Direcció respon directament al Consell de Govern. La Comissió Executiva és nomenat pel Consell de Govern i té la funció de tractar problemes institucionals i de funcionament en connexió directa amb les institucions incloses en el consorci.

Consell de govern del CREAF

President/a del Consell de Govern

 • Sr. Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat

Secretari del Consell de Govern

 • Sr. Joan Pino, Director del CREAF

Membres del Consell de Govern

 • Sra. Margarita Arboix Arzo, rectora de la UAB
 • Sr. Joan Elías i Garcia, rector de la UB
 • Sr. Joandomènec Ros Aragonès, President de l'IEC
 • Sr.  Rosa María Menéndez López,  President  del  CSIC 
 • Sr. Oriol Anson Fradera,  Director General de Desenvolupalment Rural
 • Sr. Joan Nogué i Font, Director de l'Observatori del Paisatge (DTES)
 • Sr. Ferran Miralles i Sabadell, Director General de Polítiques Ambientals (DTES) 
 • Sr. Francesc Xavier Grau Vidal, Secretari d’Universitats i Recerca (DEC)
 • Sr Manel Pardo i Sabartés, Director General de Prevenció, Extinció d'Incedis i Salvaments (DI)
 • Sr. Lluís Rovira, Director de la Fundació I‐CERCA
 • Sr. Jaume Terradas, CREAF

Comissió Executiva del CREAF

Representants de la Comissió Executiva

 • Sr. Damià Calvet, Conseller de Territori i Sostenibilitat (DTES)
 • Sr. Francesc Xavier Grau Vidal, Secretari d’Universitats i Recerca (DEMC) 
 • Sr. Oriol Anson Fradera, Director General de Desenvolupalment Rural (DARP) 
 • Sra. Margarita Arboix Arzo, rectora de la UAB 
 • Sr. Joan Elías i Garcia, rector de la UB 
 • Sr. Rosa María Menéndez López, Presidenta del CSIC 

Comitè Científic Internacional

El Comitè Científic Internacional del CREAF està integrat per sis investigadors i investigadores de renom internacional:

Ivan Janssens

Ivan Janssens: Investigador al Research Group of Plant and Vegetation Ecology, Antwerpen University, Bèlgica.

 

Rob Jackson

Rob Jackson: Investigador al Nicholas School of the Environment, EUA. Duke’s Center on Global Change Director i director al Duke’s Stable Isotope Mass Spectrometry Laboratory.

 

Pep Canadell

Pep Canadell: Investigador al CSIRO, Australia. Director executiu del Global Carbon Project

Ophélie Ronce, Researcher at Institut des Sciences de l'Evolution de Montpellier, France

 

John Grace

John Grace: Professor emèrit  University of Edinburgh, Scotland. Director al Institute of Atmospheric and Environmental Science, University of Edinburgh

 

Bridget Emmett, Investigadora al  Centre for Ecology and Hydrology, Regne Unit

Organigrama

El CREAF organitza i integra les seves àrees de recerca en un marc especial. En el nostre esquema, el primer pas per organitzar els esforços de recerca del CREAF és comprendre quin és l'efecte del canvi global (Àrea de Canvi Global) sobre el funcionament dels ecosistemes (Àrea de Funcionament dels Ecosistemes) i, per tant, sobre la biodiversitat i altres serveis ecosistèmics (Àrea de biodiversitat). En segon lloc, aquests processos han de ser observats i supervisats (Àrea d'Observació de la Terra), i les dades s'han d'analitzar adequadament mitjançant enfocaments de modelització d'ecosistemes i experiments crítics ben dissenyats per produir resultats de recerca útils (totes les àrees implicades).

El nostre objectiu final i complementari és utilitzar aquesta informació per guiar la gestió de l'ecosistema i les polítiques ambientals. Amb les estratègies d'adaptació i mitigació que se’n derivin, tindrem la capacitat de modificar els efectes observats o esperats del canvi global.

Sota aquesta estructura, les activitats del CREAF es concentren en tres àmbits principals:

 

Àrea de Recerca, Desenvolupament i Formació

Inclou tot el personal científic i tècnic del centre. La recerca del CREAF es pot dividir en quatre temes generals: biodiversitat, canvi global, funcionament dels ecosistemes i observació de la Terra. La major part de la plantilla permanent col·labora a través d'aquests diferents temes d'investigació. El personal investigador també s'encarrega de la formació dels i les estudiants de doctorat, que està coordinat per una persona coordinadora de doctorat. El o la coordinadora científica reforça la col·laboració multidisciplinària entre el personal del CREAF i les institucions de recerca externa, per crear noves oportunitats per a projectes d'investigació integrada. El CREAF també té una Claustre d'Investigadors i Investigadores per promoure el debat científic i organitzatiu a nivell intern. A més, aquest organisme millora la transparència en la presa de decisions i l'operació interna, i la responsabilitat conjunta dels i les membres amb la seva estratègia.

Àrea d'Estratègia i Promoció

Va ser creada el 2011 amb l'objectiu de donar suport a l’activitat científica en els camps de la comunicació, la divulgació, l’internacionalització i la recaptació de fons. Format per tres departaments (tots ells dirigits per dones) que treballen en estreta col·laboració amb la coordinació científica:

 • Comunicació i divulgació: les seves principals responsabilitats són definir i implementar l'estratègia de comunicació institucional interna i externa, gestionar els canals de comunicació corporatius, produir materials de difusió multimèdia, escriure comunicacions a mida i plans de divulgació per a projectes científics, fomentar el contacte amb mitjans de comunicació a través de comunicats de premsa, i donar suport en l'organització d'esdeveniments de divulgació, entre d'altres.

 • Internacionalització: enfocada en la fase de preadjudicació, ofereix un servei personalitzat que respon constantment a les necessitats dels investigadors i les investigadores en les convocatòries internacionals de projectes (en la seva majoria de la UE). Les seves principals activitats són: la creació de xarxa o networking, la captació de fons, l’assessorament en programes de finançament europeus de R + D i en la preparació de propostes (des de cerques de socis fins a redacció i presentació de propostes), l'aportació a polítiques i la contribució en l’elaboració de programes de treball.

 • Transferència de coneixement: s'ha començat a proporcionar un nou conjunt de serveis a investigadors i investigadores com ara avaluacions sobre la gestió del coneixement i estratègies de transferència de coneixement, avaluacions d'impactes de recerca o explotació dels resultats del projecte. Aquest és un servei encara en desenvolupament.

Àrea d'Administració i Serveis Interns

Proporciona serveis transversals a altres àrees i personal del centre. Està organitzat en diferents departaments:

 • Gestió de projectes: suport en la preparació i seguiment financer de projectes europeus i nacionals.
 • Administració: comptabilitat de despeses i ingressos, seguiment pressupostari i gestió de rebuts i pagaments
 • Recursos humans: gestió de personal, suport a la incorporació de personal estranger i gestió de beques individuals.
 • Serveis tècnics: inclou dues unitats, una de serveis de modelització, i un altre de desenvolupament de TI.