Life Tritó
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
jun 2018 a des. 2019

La Diputació de Barcelona, dins del projecte LIFE-Tritó Montseny, porta a terme una sèrie d'accions per salvaguardar els hàbitats on actualment està present el tritó del Montseny. En le marc del projecte LIFE-Tritó interessa conèixer les característiques hidrològiques i químiques de les rieres on habita el tritó, així com avaluar possibles àrees per a la reintroducció de l'espècie tot valorant la seva idoneitat en escenaris futurs de canvi climàtic.

Introducció

L'objectiu és millorar l’estat de conservació del tritó del Montseny (Calotriton arnoldi), espècie endèmica del massís, gestionant els hàbitats de ribera del Parc Natural del Montseny per incrementar la seva resiliència enfront del canvis que estan patint els ecosistemes mediterranis.

Per dur-ho a terme, es mostrejen 60 rieres susceptibles per a la potencial reintrodució del tritó i s'analitza la seva composició química bàsica. En base a aquestes dades s'avaluaran models geogràfics que han de definir l'ampliació de l'àrea de distribuició del tritó del Montseny.