Accés a la informació pública

Podeu utilitzar aquest formulari per exercir el dret d'accés a la informació pública, d'acord amb el que disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Podeu fer el seguiment de la vostra sol·licitud a través de Tràmits gencat (des de l'apartat Estat de les meves gestions) amb el codi d'identificador (ID) que rebreu quan envieu el formulari, o trucant al 012.

>> Accés al formulari