E-SHAPE
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
maig 2019 a abr. 2023

El projecte E-Shape està motivat per la necessitat de desenvolupar serveis operatius d’Observació de la terra (OT) amb i per als usuaris i per crear un entorn propici que permeti explotar els punts forts d’Europa per fer front als reptes socials, fomentar l’emprenedoria i donar suport al desenvolupament sostenible. 

Introducció

Els objectius de la proposta són 1) desenvolupar serveis operatius d’OT amb i per a usuaris actius en sectors clau de la societat; 2) demostrar els beneficis dels pilots d’OT mitjançant l’explotació coordinada de les dades de l’OT a l’altura i l’ús de recursos existents d’OT; 3) promoure la captació de pilots a escala nacional i internacional, a través de mercats verticals (privats i públics) i entre comunitats d'usuaris clau; 4) permetre la sostenibilitat a llarg termini dels nombrosos pilots, la seva penetració en mercats públics i privats i donar suport a la seva ampliació; 5) Augmentar l’adquisició mitjançant la sensibilització sobre les solucions desenvolupades a través d’activitats de comunicació, difusió i divulgació a mida i adequades.

Conclusions