El CREAF és un centre públic de recerca en ecologia terrestre, anàlisi del territori i canvi global, que cerca l’excel·lència en la generació i transferència de coneixement, el desenvolupament metodològic, la innovació, la formació i la difusió. El nostre centre compta amb més de 160 treballadors i treballadores, entre personal científic, tècnic i personal d’administració de diferents països, que treballen conjuntament per fer avançar una recerca mediambiental d’excel·lència.

El CREAF treballa per assegurar una contractació justa i transparent, per promoure la igualtat d'oportunitats, i per millorar els procediments d'avaluació

El CREAF ha rebut la distinció HR Excellence in Research de la Comissió Europea, que demostra el compromís del nostre centre amb la transparència dels procediments de contractació, basats en el mèrit i la capacitat, i amb la promoció de condicions de treball atractives, d'acord amb la Carta Europea de l’Investigador i el Codi europeu de conducta per a la contractació de personal d’investigació..

Borsa de treball

Número d'oferta: 20-021-17710
Validesa de l'oferta: 
26 jun 2020 a 31 jul. 2020
Resolt

RESEARCH ENGINEER FOR THE LOCOMOTION PROJECT

CREAF offers a research engineer position, to support the development of an IAM for policy advice on the decarbonization of the economy. We seek for a candidate interested on joining an active and interdisciplinary team involved in the investigation and modelling of pathways to a decarbonized socio-economy within the earth biophysical limits. The research to be conducted will be focused on analyzing the impacts of the climate change on resources exploitation/production and their feedbacks to the socio-economy. Knowledge on system dynamics and complex systems analysis will be a plus. The researcher will contribute to the LOCOMOTION project (“Low-carbon society: an enhanced modeling tool for the transition to sustainability”), ref. LC-CLA-01-2018 ( https://www.locomotion-h2020.eu/ ), which is a Horizon 2020 project funded by the European Commission, constructing a new IAM based on the MEDEAS model ( https://www.medeas.eu/model/medeas-model ). Following the approach used during the MEDEAS EU project ( www.medeas.eu ), the model is being built in Vensim software ( https://vensim.com/ ) and will be later transpiled to Python using the pysd library ( https://github.com/JamesPHoughton/pysd ). The Python version of the code will be distributed for free and under an open source license. The candidate will be based in Barcelona, although the possibility to work remotely will also be contemplated depending on the candidate profile and on the evolution of the pandemic. The candidate should be willing to travel to attend consortium meetings, conferences, etc. One-year contract full-time is offered, with the possibility to a two years extension depending on performance/funding. The salary range offered is between 22.576,74 and 28.489,70 € gross per year, depending on the candidate’s conditions.

Número d'oferta: 20-020-29668
Validesa de l'oferta: 
16 jun 2020 a 25 jun 2020
Resolt

TÉCNIC/A DE DESENVOLUPAMENT DE CODI PEL PROJECTE GEOESSENTIAL

El CREAF necessita incorporar un tècnic o una tècnica de codificació, per incorporar-se a el projecte H2020 GEOEssential del ERA-Planet program (Grant Agreement 689443, co-finançat parcialment per la Comissió Europea i per la Generalitat de Catalunya). S'espera iniciar el contracte a finals del mes de juny, i finalitzarà a finals del mes de agost de 2021.

Número d'oferta: 20-019-00951
Validesa de l'oferta: 
11 jun 2020 a 22 jun 2020
Resolt

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

El CREAF precisa incorporar un administrativo o una administrativa contable para formar parte del Departamento de Administración del centro. Se busca una persona con suficiente experiencia en nuestro sector, muy específico, como es el de los centros de investigación pertenecientes al Sector Público.

Número d'oferta: 20-017-29722
Validesa de l'oferta: 
29 abr. 2020 a 11 maig 2020
Resolt

TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ PER ALS PROJECTES PHENOTANDEM I LET BCN

El CREAF precisa incorporar un tècnic o una tècnica, amb perfil de biòleg o biòloga especialista en comunicació científica, per a dos projectes consecutius: 1. Projecte PHENOTANDEM (“Harmonització de les Observacions de la Fenologia de la Vegetació per Teledetecció i Ciència Ciutadana”), amb ref. 2019/138/107688/MST, finançat per l’IHE Delft (Institute for Water Education), dins del projecte CSEOL (Citizen Science Earth Observation Lab) finançat per l'ESA. 2. Posteriorment, per al projecte LET BCN (“Creació i desplegament del Laboratori Metropolità d'Ecologia i Territori de Barcelona”), finançat per IERMB (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) i l’UAB (Universitat Autònoma de Barcelona). S’ofereix un contracte a jornada completa, que s’iniciarà previsiblement a mitjans de maig de 2020, amb durada fins a la finalització de les tasques als projectes indicats.

Número d'oferta: 20-016-94001
Validesa de l'oferta: 
3 abr. 2020 a 15 maig 2020
Resolt

TALENT/GENDER OFFICER FOR SEVERO OCHOA PROJECT

CREAF seeks for a Talent/Gender Officer to work full-time on the SEVERO OCHOA program (2018 SEVERO OCHOA Excellence Centers, ref. CEX2018-000828-S, from the Agencia Estatal de Investigación). This contract is expected to start in September 2020, and will finish at the end of December 2023.

Número d'oferta: 20-015-03694
Validesa de l'oferta: 
6 març 2020 a 16 març 2020
Resolt

POST-DOCTORAL RESEARCH ASSOCIATE ON ECOMETABOLOMICS FOR FUTURE-ARTIC PROJECT

CREAF seeks for a post-doc profile to the project FUTURE-ARTIC (A glimpse into the Arctic future: equipping a unique natural experiment for next generation ecosystem research), funded from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme. The contract will be full-time (37,5h per week), is expected to start in April 2020, and will finish at the end of the tasks required for the project.

Número d'oferta: 20-014-15715
Validesa de l'oferta: 
5 març 2020 a 16 març 2020
Resolt

TÉCNICO/A DE CAMPO Y LABORATORIO EXPERTO/A EN SUELOS PARA EL PROYECTO NEWFORLAND

El CREAF necesita incorporar un técnico o una técnica de campo y laboratorio para el estudio de parcelas forestales en los términos de propiedades edáficas, secuestro de carbono y fraccionamiento de carbono orgánico en el marco del proyecto NEWFORLAND (New Iberian Forests: ecological role and potential vulnerability under climate change), ref. RTI2018-099397-B-C22, financiado por MCIU/AEI/FEDER, UE. El contrato será a jornada parcial y se espera que comience en el mes de Abril de 2020 con una duración aproximada de 10 meses.

Número d'oferta: 20-013-07686
Validesa de l'oferta: 
5 març 2020 a 16 març 2020
Resolt

RESEARCH TECHNICIAN FOR PHUSICOS PROJECT

CREAF is seeking for a high specialized technician, to work for the PHUSICOS project ("'According to nature' - Solutions to reduce risk in mountain landscapes"), Grant Agreement (GA) No. 776681, H2020-SC5-08-2017 program, funded by the European Commission. The contract is envisaged to start next September, and will last until the end of the tasks detailed below (six months are expected).

Número d'oferta: 20-011-35730
Validesa de l'oferta: 
21 febr. 2020 a 2 març 2020
Resolt

RESPONSABLE TÉCNIC/A PER AL PROJECTE BIGMOSQUITOBYTES

El CREAF precisa incorporar un responsable tècnic o una responsable tècnica pel projecte HR18-00336 - Community-Driven Big Data Intelligence to Fight Mosquito-Borne Disease, finançat per “La Caixa”. S’ofereix un contracte a jornada parcial, que s’iniciarà presumiblement dintre de la primera quinzena de març, i es prolongarà fins la finalització de les tasques al projecte.

Número d'oferta: 20-010-29722
Validesa de l'oferta: 
17 febr. 2020 a 27 febr. 2020
Resolt

POST-DOC RESEARCHER FOR PHENOTANDEM PROJECT

CREAF is seeking for a postdoctoral researcher, to work full-time on the PHENOTANDEM project (Harmonizing Remote Sensing and Citizen Science vegetation phenology observations), funded by the IHE Delft (Insitute for Water Education), in the CSEOL (Citizen Science Earth Observation Lab with ref. 2019/138/107688/MST project, and financed by ESA. This contract is envisaged to start in March 2020.

Pàgines