TÈCNIC/A DE SUPORT A LA RECERCA, EN DIVERSOS PROJECTES D’ANÀLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA METROPOLITANA

Periode de validesa: 
3 set. 2021 a 12 set. 2021
Número d'oferta: 21-029-15682Evaluation period

El CREAF precisa incorporar un tècnic o una tècnica de suport, per col·laborar en els següents projectes de l’equip del Dr. Joan Pino:
- Projecte LET-BCN (Creació i desplegament del Laboratori Metropolità d'Ecologia i Territori de Barcelona), finançat per IERMB (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) i la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona).
- Projecte Diagnosi d’estat de naturalització de la ciutat de Viladecans, finançat per l’Ajuntament de Viladecans.
- Projecte Serveis d'elaboració del mapa de cobertes del sòl pel territori metropolità i entorns immediat, finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
S’ofereix un contracte a jornada completa, combinant teletreball i reunions presencials, durant 6 mesos amb possibilitat de pròrroga. L’inici de contracte serà tan aviat com sigui possible (incorporació immediata), probablement amb inici a mitjans o finals de setembre. El salari ofert és de 1881,40 € bruts mensuals.

TASQUES A REALITZAR
- Col·laboració en la realització del mapa de Cobertes de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
- Col·laboració en la redacció de la diagnosi de l’estat de naturalització de la ciutat de Viladecans.
- Col·laboració en diversos projectes de definició de l’estratègia de la biodiversitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

REQUISITS NECESSARIS
- Llicenciatura o Grau en Ciències Ambientals, Biologia, Biologia Ambiental, o equivalent.
- Experiència demostrable en planificació territorial i conservació de la biodiversitat, especialment a escala local.
- Experiència demostrable en cartografia digital i SIG, nivell avançat (MiraMon, QGIS, ArcGIS).

CONDICIONS VALORABLES
- Experiència en projectes a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
- Bon nivell de català parlat i escrit.
- Coneixements de disseny digital per a l’elaboració de mapes i informes.
- Coneixements d’anàlisi espacial i gestió de bases de dades.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ
1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 12 de setembre de 2021, indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.

Envia la teva candidatura: