TÉCNIC/A DE DESENVOLUPAMENT DE CODI PEL PROJECTE GEOESSENTIAL

Periode de validesa: 
16 jun 2020 a 25 jun 2020
Número d'oferta: 20-020-29668Resolt

El CREAF necessita incorporar un tècnic o una tècnica de codificació, per incorporar-se a el projecte H2020 GEOEssential del ERA-Planet program (Grant Agreement 689443, co-finançat parcialment per la Comissió Europea i per la Generalitat de Catalunya). S'espera iniciar el contracte a finals del mes de juny, i finalitzarà a finals del mes de agost de 2021.

TASQUES A REALITZAR
- Codificació en llenguatge C per a l’execució de processos de projecte.
- Participació en la creació d’aplicacions relacionades amb les contribucions que el CREAF fa al projecte GEOEssential i les necessitats del sistema MiraMon.
- Participació en la redacció d’informes i tasques de comunicació del projecte relacionades amb el seu àmbit de treball.

REQUISITS NECESSARIS
- Llicenciatura en Geodèsia i Cartografia o equivalent.
- Usuari avançat del sistema MiraMon.
- Experiència demostrable de més de 5 anys en programació en llenguatge C, preferiblement en la implementació d’eines GI.
- Experiència demostrable de més de 3 anys en programació sota l’API del Windows (també anomenat Windows Platform).
- Voluntat de treballar usant el conjunt de llibreries internes del MiraMon i reutilitzar el seu codi sempre que sigui possible.
- Coneixements de processament i anàlisi estadístic de dades.
- Bon coneixements d’anglès llegit i escrit.
- Català i castellà parlats i escrits correctament.

CONDICIONS VALORABLES
- Màster en SIG, Teledetecció o equivalent.
- Experiència prèvia en l’ús del MiraMon en processament “batch” per a tractar gran quantitat de dades.
- Experiència prèvia en la creació de portals i serveis de dades amb tecnologia MiraMon.
- Coneixements dels formats i usos de la teledetecció i el SIG.
- Coneixements bàsics d’HTML i Javascript.
- Participació prèvia en projectes europeus

PROCÈS I CRITERIS DE SELECCIÓ
El procés de selecció és a càrrec de l‘Equip Investigador del projecte, i serà supervisat per Gerència i per l'Àrea de Recursos Humans del CREAF. Aquest procés consistirà en:
1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 25 de juny de 2020, indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.

Envia la teva candidatura: