TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ PER ALS PROJECTES PHENOTANDEM I LET BCN

Periode de validesa: 
29 abr. 2020 a 11 maig 2020
Número d'oferta: 20-017-29722Resolt

 

El CREAF precisa incorporar un tècnic o una tècnica, amb perfil de biòleg o biòloga especialista en comunicació científica, per a dos projectes consecutius:
1. Projecte PHENOTANDEM (“Harmonització de les Observacions de la Fenologia de la Vegetació per Teledetecció i Ciència Ciutadana”), amb ref. 2019/138/107688/MST, finançat per l’IHE Delft (Institute for Water Education), dins del projecte CSEOL (Citizen Science Earth Observation Lab) finançat per l'ESA.
2. Posteriorment, per al projecte LET BCN (“Creació i desplegament del Laboratori Metropolità d'Ecologia i Territori de Barcelona”), finançat per IERMB (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) i l’UAB (Universitat Autònoma de Barcelona).
S’ofereix un contracte a jornada completa, que s’iniciarà previsiblement a mitjans de maig de 2020, amb durada fins a la finalització de les tasques als projectes indicats.

TASQUES A REALITZAR
- Gestió de webs i blogs corporatius i de projectes concrets.
- Gestió de xarxes socials.
- Suport en redacció de notícies i comunicats de premsa.
- Elaboració de material audiovisual (vídeos, gifs animats, etc.).
- Elaboració i maquetació de material imprès.
- Seguiment d’indicadors de comunicació.

REQUISITS NECESSARIS
- Titulació superior en Biologia Ambiental.
- Màster en Comunicació Científica.
- Experiència coordinant la comunicació de projectes de ciència ciutadana, biodiversitat, fenologia i canvi climàtic.
- Experiència demostrable en l’ús de la plataforma Natusfera.
- Experiència en la realització d’activitats i tallers de ciència ciutadana.
- Experiència en l’ús de Wordpress y coneixements de l’entorn Drupal.
- Experiència en la gestió de comptes en xarxes socials.
- Català i castellà escrits i parlats correctament.

CONDICIONS VALORABLES
- Alta capacitat de treball en equip.
- Bones capacitats d’expressió escrita.
- Experiència en gabinets de comunicació institucional de centres de recerca.
- Coneixement demostrable de l’àmbit de l’ecologia forestal, canvi climàtic, biodiversitat.
- Permís de conducció classe B.

PROCÈS I CRITERIS DE SELECCIÓ
El procés de selecció és a càrrec de l’Equip de Comunicació del CREAF, i serà supervisat per Gerència i per l'Àrea de Recursos Humans del CREAF. Aquest procés consistirà en:
1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 11 de maig de 2020, indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.

Envia la teva candidatura: