INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL PEL PROJECTE COVID-NOX

Periode de validesa: 
10 set. 2021 a 20 set. 2021
Número d'oferta: 21-031-03751Evaluation period

El CREAF precisa incorporar un investigador o una investigadora post-doctoral, per al projecte COVID-NOX (Desacoblament global de la infecció per COVID-19 i l'activitat des del període de confinament fins al període posterior mitjançant observacions de l'espai), ref. PID2019110521GB-I00, finançat per la Generalitat de Catalunya. El contracte serà a jornada completa (37,5h/setmanals), i s'espera que comenci l'1 d’octubre de 2021, i finalitzi el 12 de novembre del 2022. S’ofereix un salari de 29.027,25€/bruts anuals.

TASQUES A REALITZAR:
- Recollir i analitzar dades de canvis de cobertes de zones protegides.
- Recollir i analitzar dades de teledetecció de satèl·lits per a detectar emissions i concentracions de NO2.
- Posar aquestes dades en comú amb les altres recollides al projecte, pel que fa a mesures no farmacèutiques, per a dur a terme anàlisis estadístiques i de causal machine learning, per a proposar futures mesures no farmacèutiques el més eficients possibles per a pal·liar brots pandèmics per a cada territori del món.
- Elaboració de publicacions i informes, així com el material de difusió del projecte.

REQUISITS NECESSARIS:
- Doctorat en Ecologia o similar.
- Amplia experiència en ecologia.
- Amplia experiència en estudis d’efectes del canvi global a escala local i regional sobre la composició i estructura filogènia de les comunitats d’organismes.
- Experiència en estudis d’ecologia de la conservació, especialment en zones subtropicals i tropicals.
- Experiència en tractament de dades i anàlisis estadístiques complexes.
- Participació prèvia i experiència en projectes catalans i internacionals.
- Català i anglès escrits i parlats correctament.
- Capacitat de disseminació de resultats científics.

CONDICIONS VALORABLES:
- Publicacions en ecologia, teledetecció, canvi ambiental i conservació.
- Persona flexible, responsable, resolutiva, organitzada i amb capacitat de treballar en equip.
- Capacitat per a organitzar i gestionar dades i persones involucrades.
- Experiència prèvia en divulgació científica.

PROCÈS I CRITERIS DE SELECCIÓ:
1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 20 de setembre de 2021, indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures pre-seleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.

Envia la teva candidatura: