ENGINYER/A CIENTÍFIC/A PEL PROJECTE PYMEDEASCAT

Periode de validesa: 
14 set. 2021 a 30 set. 2021
Número d'oferta: 21-033-90019Evaluation period

El CREAF precisa incorporar un enginyer científic o una enginyera científica per donar suport al desenvolupament d’un IAM per a assessorament de polítiques sobre descarbonització pel projecte PYMEDEASCAT, amb ref. 90019, finançat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Busquem una candidatura interessada a unir-se a un equip actiu i interdisciplinari implicat en la investigació i modelització de vies cap a una socioeconomia descarbonitzada dins dels límits biofísics de la Terra. La investigació que es durà a terme se centrarà en l'anàlisi dels impactes del canvi climàtic en l'explotació/producció de recursos i els seus comentaris a la socioeconomia. El coneixement sobre dinàmica de sistemes i anàlisi de sistemes complexos serà un avantatge.

El candidat o la candidata estarà establert/a a Barcelona, tot i que també es contemplarà la possibilitat de treballar a distància en funció del perfil del candidat, de les necessitats del projecte i de l’evolució de la pandèmia. El candidat o la candidata hauria d’estar disposat a viatjar per assistir a reunions de consorci, conferències, etc.

S'ofereix un contracte durant 1 any a temps complet, amb la possibilitat d'una pròrroga de dos anys en funció del rendiment/finançament. El rang salarial que s’ofereix oscil·la entre 22.576,74 i 28.489,70 € bruts anuals, en funció de les condicions del candidat o la candidata.

TASQUES A REALITZAR
- Anàlisi crítica dels models conceptuals actuals i identificacions de millores potencials.
- Recollida de dades per alimentar els models (materials, energia, economia, demografia, clima, etc.).
- Millorar els models conceptuals existents i ampliar les seves capacitats.
- Redacció/edició d'informes tècnics i documentació de models.
- Mantenir i millorar la nostra base de codis Python.
- Participació/organització de reunions de treball.
- Difusió de resultats.

REQUISITS NECESSARIS
- Llicenciatura o Grau en física, matemàtiques, enginyeria o similars (amb 1 any d’experiència en una temàtica relacionada amb la de l’oferta), o estar en possessió d’un màster o doctorat en una disciplina semblant.
- Coneixement de:

  • Els reptes de la transició energètica (impactes CC, requisits materials, límits planetaris, etc.) i amb les tecnologies del sistema energètic.
  • Recollida de dades, conservació de dades i avaluació de la qualitat de les dades.
  • Python, Julia o similar.

- Domini d’anglès, tant escrit com oral.
- Experiència de modelització en un o diversos camps següents: dinàmica de sistemes, models d’avaluació integrats, models basats en agents, programació lineal.

CONDICIONS VALORABLES
- Experiència en els materials necessaris per a la transició energètica.
- Coneixement de models IO.
- Sistemes de control de versions (per exemple, Git).
- Anàlisi de la incertesa i la sensibilitat.
- Coneixement de tecnologies web i bases de dades.
- Difusió científica (articles, comunicacions orals, etc.).
- Domini del català.

PROCÈS I CRITERIS DE SELECCIÓ
1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum en anglès, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 30 de setembre de 2021, indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
Les cartes de recomanació no són requerides però si valorades.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.

Envia la teva candidatura: