El CREAF és un centre públic de recerca en ecologia terrestre, anàlisi del territori i canvi global, que cerca l’excel·lència en la generació i transferència de coneixement, el desenvolupament metodològic, la innovació, la formació i la difusió. El nostre centre compta amb més de 160 treballadors i treballadores, entre personal científic, tècnic i personal d’administració de diferents països, que treballen conjuntament per fer avançar una recerca mediambiental d’excel·lència.

El CREAF treballa per assegurar una contractació justa i transparent, per promoure la igualtat d'oportunitats, i per millorar els procediments d'avaluació

El CREAF ha rebut la distinció HR Excellence in Research de la Comissió Europea, que demostra el compromís del nostre centre amb la transparència dels procediments de contractació, basats en el mèrit i la capacitat, i amb la promoció de condicions de treball atractives, d'acord amb la Carta Europea de l’Investigador i el Codi europeu de conducta per a la contractació de personal d’investigació..

Borsa de treball

Número d'oferta: 21-032-94003
Validesa de l'oferta: 
14 set. 2021 a 28 set. 2021
Obert

COORDINADOR/A TÈCNIC/A PEL PROGRAMA SEVERO OCHOA

El CREAF precisa incorporar un coordinador tècnic o una coordinadora tècnica, en el marc del programa Severo Ochoa (ref. CEX-2018-000828-S “Centro de Excelencia Severo Ochoa”, acreditación de la AEI, MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN). S’ofereix un contracte de jornada parcial (50% jornada, 18,75h/setmanals), fins la finalització del programa al desembre de 2023, amb possibilitat de pròrroga per COVID-19. L’inici de contracte serà tan aviat com sigui possible entre octubre i desembre. El salari ofert és entre 16.764,91 i 18.120,17€ bruts anuals segons vàlua.

Número d'oferta: 21-033-90019
Validesa de l'oferta: 
14 set. 2021 a 30 set. 2021
Obert

ENGINYER/A CIENTÍFIC/A PEL PROJECTE PYMEDEASCAT

El CREAF precisa incorporar un enginyer científic o una enginyera científica per donar suport al desenvolupament d’un IAM per a assessorament de polítiques sobre descarbonització pel projecte PYMEDEASCAT, amb ref. 90019, finançat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. Busquem una candidatura interessada a unir-se a un equip actiu i interdisciplinari implicat en la investigació i modelització de vies cap a una socioeconomia descarbonitzada dins dels límits biofísics de la Terra. La investigació que es durà a terme se centrarà en l'anàlisi dels impactes del canvi climàtic en l'explotació/producció de recursos i els seus comentaris a la socioeconomia. El coneixement sobre dinàmica de sistemes i anàlisi de sistemes complexos serà un avantatge. El candidat o la candidata estarà establert/a a Barcelona, tot i que també es contemplarà la possibilitat de treballar a distància en funció del perfil del candidat, de les necessitats del projecte i de l’evolució de la pandèmia. El candidat o la candidata hauria d’estar disposat a viatjar per assistir a reunions de consorci, conferències, etc. S'ofereix un contracte durant 1 any a temps complet, amb la possibilitat d'una pròrroga de dos anys en funció del rendiment/finançament. El rang salarial que s’ofereix oscil·la entre 22.576,74 i 28.489,70 € bruts anuals, en funció de les condicions del candidat o la candidata.

Número d'oferta: 21-031-03751
Validesa de l'oferta: 
10 set. 2021 a 20 set. 2021
Evaluation period

INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL PEL PROJECTE COVID-NOX

El CREAF precisa incorporar un investigador o una investigadora post-doctoral, per al projecte COVID-NOX (Desacoblament global de la infecció per COVID-19 i l'activitat des del període de confinament fins al període posterior mitjançant observacions de l'espai), ref. PID2019110521GB-I00, finançat per la Generalitat de Catalunya. El contracte serà a jornada completa (37,5h/setmanals), i s'espera que comenci l'1 d’octubre de 2021, i finalitzi el 12 de novembre del 2022. S’ofereix un salari de 29.027,25€/bruts anuals.

Número d'oferta: 21-030-23758
Validesa de l'oferta: 
8 set. 2021 a 19 set. 2021
Evaluation period

RESEARCH TECHNICIAN FOR THE READAPT PROJECT

CREAF is seeking a research technician to join the READAPT project (REgional patterns of genomic and phenotypic trait variability associated with ADAPTation in Taxus baccata L.), with ref. PID2020-112738GB-I00, and financed by the Spanish Ministry of Science and Innovation. The contract will be full-time (37.5 hours per week), for two years, and is envisaged to start in October 2021. The gross salary offered is 20,964.12 € per year.

Número d'oferta: 21-029-15682
Validesa de l'oferta: 
3 set. 2021 a 12 set. 2021
Evaluation period

TÈCNIC/A DE SUPORT A LA RECERCA, EN DIVERSOS PROJECTES D’ANÀLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA METROPOLITANA

El CREAF precisa incorporar un tècnic o una tècnica de suport, per col·laborar en els següents projectes de l’equip del Dr. Joan Pino: - Projecte LET-BCN (Creació i desplegament del Laboratori Metropolità d'Ecologia i Territori de Barcelona), finançat per IERMB (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) i la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona). - Projecte Diagnosi d’estat de naturalització de la ciutat de Viladecans, finançat per l’Ajuntament de Viladecans. - Projecte Serveis d'elaboració del mapa de cobertes del sòl pel territori metropolità i entorns immediat, finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. S’ofereix un contracte a jornada completa, combinant teletreball i reunions presencials, durant 6 mesos amb possibilitat de pròrroga. L’inici de contracte serà tan aviat com sigui possible (incorporació immediata), probablement amb inici a mitjans o finals de setembre. El salari ofert és de 1881,40 € bruts mensuals.

Número d'oferta: 21-027-49756
Validesa de l'oferta: 
30 jul. 2021 a 8 ag. 2021
Evaluation period

TÉCNICO/A ESPECIALIZADO/A PARA ESTUDIOS DE ECOMETABOLÓMICA ASOCIADA AL PROYECTO BIO-ARID

El CREAF busca un técnico o una técnica para integrarse en el proyecto BIO-ARID (“El estudio de los cambios a nivel global en la biogeoquímica y las reservas de carbono, nitrógeno y fósforo en el sistema planta-suelo debidos al incremento de zonas áridas y subáridas des de mediados del siglo pasado y de sus múltiples impactos en los ecosistemas terrestres y en la producción de alimentos”), con ref. PID2020-115770RB-I00, financiado por el programa de investigación e innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación. El contrato será a tiempo parcial (10h semanales), y se espera que comience en septiembre de 2021 con una duración prevista de dos años.

Número d'oferta: 21-025-43653
Validesa de l'oferta: 
23 jul. 2021 a 1 ag. 2021
Evaluation period

TÈCNIC/A DE SUPORT EN GESTIÓ DE DADES DE FLORA I FAUNA MEDITERRÀNIA

El CREAF precisa incorporar un tècnic o una tècnica de suport, pel projecte SPAMCREUS (Censos de diverses espècies de flora amenaçada presents al parc natural de Cap de Creus) finançat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. S’ofereix un contracte de jornada completa, durant 3 mesos (de principis de setembre a finals de novembre). El salari ofert és de 1.478,24 bruts mensuals.

Número d'oferta: 21-022-24738
Validesa de l'oferta: 
20 jul. 2021 a 30 jul. 2021
Evaluation period

RESEARCH TECHNICIAN FOR LIFE REDBOSQUES_CLIMA, BIOREFFORMED AND POCTEFA PROJECTS

CREAF is seeking a research technician, to work for LIFE REDBOSQUES_CLIMA project (“Nature-based solutions to improve adaptation of forests to climate change”) with ref. LIFE20 CCA/ES/001624, financed by European Commission; LIFE project BIOREFFORMED (“Implementing a Mediterranean biorefinery to boost forest management through the production of added value products”), with ref. LIFE19 ENV/ES/000544, financed by European Commission; and for POCTEFA CONECTFOR project (“Characterization and preservation of forest areas of High Ecological Value and their ecological connectivity”) with ref. EFA343/19, financed by European Commission. The contract will be full-time (37,5 hours per week), and is envisaged to start in September. The contract is envisaged to last until the end of the projects, 31/08/2025, and the salary offered is 28.489,71 € gross per year.

Número d'oferta:  21-023-29754
Validesa de l'oferta: 
20 jul. 2021 a 30 jul. 2021
Evaluation period

TÉCNICO/A DE COMUNICACIÓN PARA EL PROYECTO FENOTWIN

El CREAF precisa incorporar un técnico o una técnica, con perfil de biólogo o bióloga especialista en comunicación científica, para el proyecto FenoTwin ("El digital twin de la fenología"), con referencia FCT-20-16181 en la "Convocatoria de Ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación ", financiado por la FECYT. El objetivo principal de FenoTwin es promover la cultura de la observación fenológica entre los ciudadanos como herramienta de sensibilización sobre el cambio climático y sus efectos sobre la naturaleza. Para ello, promoverá la participación en el observatorio ciudadano RitmeNatura para la observación de la fenología y desarrollará metodologías y tecnologías innovadoras de recopilación de datos de fenología de la vegetación combinando ciencia ciudadana y fuentes de datos de teledetección. El objetivo final es presentar el impacto del cambio climático sobre la naturaleza de una manera comprensible y permitir su seguimiento mediante la creación de un digital twin (FenoTwin) para la fenología en Cataluña. Se ofrece un contrato a jornada completa, con inicio en septiembre de 2021, con duración hasta la finalización de las tareas en el proyecto indicado (junio 2022). Se ofrece un salario anual de 22.576,75€/brutos anuales.

Número d'oferta: 21-009-94001
Validesa de l'oferta: 
12 abr. 2021 a 9 maig 2021
Evaluation period

THREE (3) RESEARCH POSITIONS FOR SEVERO OCHOA PROGRAM

CREAF is seeking three staff researchers to pursue independent, internationally recognized research programs. We seek outstanding colleagues who will complement and enhance our existing strengths, and further develop our intellectual community. Candidates would lead their own research project. Proposals are open to those developing theoretical or empirical work or based on analysis of large databases. Multidisciplinary approaches are particularly welcome. We are especially interested in a science for solutions approach to global challenges, with emphasis in: 1. Biodiversity conservation and restoration o Research focus: a) biodiversity conservation—from species to habitats and ecosystems, b) human-made ecosystems ecology. Desirable experience: big data and/or molecular tools. Other interests: One Health. 2. Global change & social ecology o Research focus: a) ecosystem level processes, b) global change adaptation, c) integrating social-ecological systems: ecosystem services, d) human-made ecosystems. Desirable experience: big data and earth observation. Other interests: One Health, sustainability. 3. Big data ecologist o Research focus: a) human-made ecosystems, b) complex systems, c) earth observation. Desirable experience: big data analysis. Other interests: One Health.

Pàgines